Trabzon’da Bulunan Kaleler

Trabzon Kalesi: Kıyıdan, kentin tepelerine kadar uzanmakta olan kale, bölgenin en iyi korunmuş eseridir. Tarihi, M.Ö. 4. yüzyıla uzanmaktadır. Surları, Yukarı Hisar, İçkale, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olarak farklı bölümlere ayrılmaktadır.

Kalepark: Kentin doğusunda, limana hâkim bir nokta üzerinde Cenevizlilerce kurulmuştur. Günümüze yalnızca depo ve kilise kalıntıları kalmıştır.

Akçakale: Trabzon’un 18 km batısında bulunan kale, 13. yüzyıla tarihlenmekte olup, Osmanlı döneminde onarılmış, yeni eklemeler de yapılarak askeri üs olarak kullanılmıştır.

Cephanelik: Boztepe’nin batı yamacında bulunmakta olan yapı, iç içe geçmiş 2 kuleden oluşmaktadır. Kapısı üzerindeki II. Abdülhamit’in Tuğrası ve kitabeden, 1887 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

1916-1917 Rus işgali esnasında mühimmat deposu olarak kullanılmış, 1919 yılında ise bir patlama sonucu kubbesi yıkılmıştır. Binanın restorasyonu yapılarak özel sektör tarafından restaurant olarak işletilmektedir.

Zağnos Burcu: II. Aleksios döneminde inşa edilen kesme taştan dörtgen planlı burç, bir süre zindan olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise, İsmail Hakkı Berkmen Tarih Kütüphanesi olarak halka hizmet vermektedir.

X