Trabzon Evleri ve Konakları

Kentsel konumları ve mimari tarzlarıyla dikkat çeken ve günümüze kadar önemli değişikler ve onarımlar geçirmeden gelebilmiş konaklar ve evler bulunmaktadır.

Ortahisar Evleri: Eski Türk evlerini ön plana çıkartan en önemli unsur geleneksel mimari tarzındaki fonksiyonellik ve estetiktir. Bu evler bir yandan kentsel konumlarıyla diğer yandan mimarileriyle dikkate değerdirler.

Eski Türk evleri yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya devam eden en önemli yapı taşlarıdır. Ortahisar Zağnos vadisi boyunca bulunan tarihi kentsel dönüşüm projesiyle ön plana çıkartılmıştır.

Ortamahalle – Akçaabat Evleri: Anadolunun kimi bölgeleri “Örnek Evler” niteliğini taşıyan mimari örnekler açısından günümüze kadar önemli değişiklikler geçirmeden gelebilmiştir. Bu yerleşmeler arasında Akçaabat Ortamahalle Evleri Karadeniz Bölgesinde en önde gelenler arasında sayılabilir.

Memişağa (Kastel) Konağı: Sürmene ilçesinin 4 km doğusunda ana yolun üzerinde yer almaktadır. İki katlı ve büyük bir bölümü taştan yapılmış olan konak, ahşap işçiliği ile ünlüdür. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 18. Yüzyıla tarihlenmektedir.

Yarımbıyıkoğlu Evi: Pazarkapı Mahallesinde Kundupoğlu sokaktadır. 2 katlı dış sofalı planlı bir evdir. 1706 yılında yapıldığını kitabesinden öğreniyoruz.

Kundupoğlu Evi: Yarımbıyıkoğlu evinin güneyinde yer alır. Sadece bir kısmı ayakta kalmıştır. Zamanında dış sofalı planlıydı. Bugün onarılan fevkani, üst oda alçı, ahşap oyma ve kalem işi süslemelere sahiptir. 18. yüzyıla tarihlenmektedir.

Çakırağa Konağı: Trabzon’un Of ilçesi’nin Sıraağaç köyünde bulunan konak İsmail ağa tarafından 19. yüzyıl başında inşa edilmiştir. Çevresinden yüksek bir tepecik üzerinde dikdörtgen planlı kesme taştan inşa edilmiştir. Zemin +1 katlı olan yapının bazı bölümleri yenilenmiştir.

Nemlizade Konağı: Gazi Paşa Mahallesi’nde, Nemlizade Hacı Ahmet Efendi tarafından yapımına başlanmış,1892 yılında tamamlanmıştır. Haremlik-Selamlık bölümlerden oluşan dört katlı, dönemin Avrupai üsluplarını yansıtan bir yapıdır. Haremlik bölümünün zemin kat salon ve odalarında Kütahya çinileriyle oluşturulmuş panolar bulunmaktadır.

X