Çeşmeler Kemerler Köprüler

KÖPRÜLER, ÇEŞMELER VE KEMERLER

Zağnos Köprüsü: Köprü, Ortahisar ve Atapark semtleri arasındadır. Ayaklarında görülen Roma ve Bizans işçiliğinden dolayı köprüyü Geç Roma, Erken Bizans dönemlerine tarihlendirebiliriz. Yapılan araştırmalara göre, köprüde dört yapı evresi tespit edilmiştir. 15. yüzyılda Zağnos Paşa’nın katkılarıyla onarılmış olup onarımlar daha sonra da devam etmiştir.

Tabakhane Köprüsü: Trabzon’un içerisinden geçen, küçük bir akarsu üzerindeki bu köprü, Ortahisar ile Atapark arasında ulaşımı sağlamaktadır. Zağnos köprüsü ile aynı caddede bulunur. Değişik dönemlerde yapılan onarım ve genişletmelerle bugünkü durumuna gelmiştir.

Köprünün ilk kuruluşu, 1.yüzyıla tarihlendirilmektedir. Evliya Çelebi, Karakoyunlular döneminde yapıldığını ileri sürmektedir. Bugünkü haliyle Osmanlı yapısıdır ve son şekline 19.yüzyılda kavuşmuştur.

Hapsiyaş Köprüsü: 1935 yılında yapılıp yörede başka örneği bulunmaması nedeniyle 31.10.1996 tarihinde “Anıtsal Eser” olarak tescil edilen ve “Kiremitli Köprü” olarakta bilinen Hapsiyaş Köprüsü 2002 yılında Trabzon Valiliği tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir. Hapsiyaş Köprüsü Trabzon-Çaykara yolu üzerindedir. Uzungöl’e gidenlerin yolu üzerinde görülmeye değer tarihi eserimizdir.

Değirmendere Köprüsü: 1891 tarihinde, Nemlizadeler tarafından yaptırılmış dörtgözlü bir köprüdür. Ayrıca batı tarafında bir de tahliye kemeri bulunmaktadır.

Abdullah Paşa Çeşmesi: Zağnos Paşa Kulesi’nin doğu girişinde yer alır. Çeşme,zamanında bugünkü Taksim Meydanı’nda bulunmaktaymış ancak yol yapımı esnasında sökülmüş ve bugünkü yerine yerleştirilmiştir. Trabzon Valisi Haznedarzade Abdullah Paşa tarafından, 1844 yılında, mermerden yaptırılmıştır.

Dikdörtgen biçiminde olup, Ampir üslubunda yapılmıştır. Stili, hayat ağacı rozetleri, akantus yaprakları, Arapça ve Farsça yazıtları ile bu tarzdaki çeşmelerin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır.


Abdülhamit Çeşmesi: İskender Paşa Mahallesi’nde, Sultan Abdülhamit’in anısına, 1891 yılında yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılmış olan dikdörtgen çeşmenin üzerinde, Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası bulunmaktadır. Sütun başlık ve tabanları akantus yapraklarıyla bezelidir.

İmaret Deresi Su Kemeri: Trabzon il merkezinde, Trabzon Kalesi’nin batı yamacında bulunmaktadır. İmparator Justinianus (527–565) tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra çeşitli onarımlar geçirmiştir. Günümüzdeki su kemeri 13. yüzyıl yapısıdır. Yaklaşık 30.m uzunluğunda, 7m yüksekliğindeki kemer beş gözlü olup, kesme taştan yapılmıştır.

Kuzgundere Su Kemeri: Trabzon Kalesi’nin doğusunda yer alan Kuzgundere üzerine kurulmuş, 13. yüzyıl yapısıdır. Kesme ve moloz taştan yapılmış, 8 m uzunluğunda, 6 m yüksekliğindeki kemer “İnce Köprü” adıyla da bilinir.

Kavaklı Su Kemeri: Yenicuma Mahallesi’nde olup, 13. yüzyıla tarihlenmektedir. Kesme ve moloz taştan olan yapı 20 m uzunluğunda 7.m yüksekliğindedir.

X